Phát thưởng cho cá nhân và tập thể học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11